Cases

[NL] Filipijnen- Zara Alvarez

Zara Alvarez was een gezondheids- en mensenrechtenactiviste. Ze kwam op voor het Filipijnse volk en de strijd voor het recht op gezondheid en sociale rechtvaardigheid. Een strijd die ze niet opgaf ondanks intimidaties, arrestaties en doodsbedreigingen. Op 17 augustus 2020 werd Zara Alvarez op brutale wijze vermoord omwille van haar inzet in haar gemeenschap.

[FR] Philippines- Zara Alvarez

Zara Alvarez était une activiste de la santé et des droits humains. Elle se battait pour le peuple philippin et pour le droit à la santé et la justice sociale. Une lutte qu’elle n’a pas abandonnée, malgré les intimidations, les arrestations et les menaces de mort dont elle faisait l’objet.

[FR] Guatemala- Bernardo Caal Xol

Bernardo a été arrêté il y a déjà plus de deux ans dans sa région natale de Cobán. Plusieurs multinationales se sont installées dans cette région, notamment pour détourner partiellement une rivière très importante. Bernardo organisait les communautés indigènes locales et faisait de la résistance. Il a été condamné illégalement par un juge local.

[NL] Guatemala- Bernardo Caal Xol

Bernardo werd meer dan twee jaar geleden aangehouden in zijn geboortestreek Cobán. In die regio zijn enkele multinationals neergestreken om onder meer een zeer belangrijke rivier gedeeltelijk om te leiden. Bernardo organiseerde de lokale inheemse gemeenschappen en ging in het verweer. Daarop veroordeelde een lokale rechter, onder druk van de buitenlandse bedrijven, hem onrechtmatig.

[NL] Honduras- Guapinol

In Honduras betekent de bescherming van het milieu een strijd tegen de elite en de politieke klasse. De inheemse bevolking verdedigt haar rivieren, bossen, bergen en grond met gevaar voor eigen leven. De milieuactivisten van Guapinol verzetten zich sinds 2015 tegen de ontginning van twee mijnen die de waterbronnen voor duizenden mensen vergiftigen.

[FR] Honduras- Guapinol

Au Honduras, la protection de l’environnement est synonyme d’une lutte contre l’élite. Les groupes indigènes défendent leurs rivières, leurs forêts, leurs montagnes et leurs terres au péril de leur vie. Les militants de Guapinol se battent depuis 2015 contre l’exploitation de deux mines qui empoisonnent les sources d’eau vitales pour des milliers de personnes.

[FR] Colombie- Jayder Quintana

En Colombie, ceux se battent pour les droits humains risquent leur vie. Les organisations sociales sont ciblées et doivent constamment faire face aux menaces de mort, aux attaques et aux meurtres. Le meurtre de Jayder Quintana, un syndicaliste et défenseur des droits humains âgé de 18 ans, n’en est hélas qu’une preuve de plus.

[NL] Colombia- Jayder Quintana

Wie in Colombia opkomt voor mensenrechten, riskeert zijn of haar leven. 2020 was opnieuw een uiterst gewelddadig jaar. Sociale leiders en organisaties zijn er kop van jut en worden voortdurend geconfronteerd met doodsbedreigingen, aanvallen en moorden. De moord op de 18-jarige vakbondsactivist en mensenrechtenverdediger Jayder Quintana levert daar jammer genoeg nogmaals het bewijs van.

[NL] België- Bruno Verlaeckt

Niet alleen ver van ons bed vinden mensenrechtenschendingen plaats. Bruno Verlaeckt, voorzitter van het ABVV Antwerpen en de Algemene Centrale Antwerpen-Waasland, werd vorig jaar veroordeeld omwille van een sociale actie tijdens een nationale staking. Dit is een aanfluiting van het stakingsrecht.

[FR] Belgique- Bruno Verlaeckt

En Belgique aussi, on peut constater des violations des droits humains. Bruno Verlaeckt, président de la FGTB Anvers a été condamné l’année dernière en raison d’une action sociale durant une grève nationale. C’est une violation du droit de grève.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: